KUREYŞ KABİLESİ SURESİ

İniş Sırası: 29 • Mushaf Sırası: 106 • Mekki Sure • 4 Ayettir

Rahmân Rahîm Allah’ın Adıyla

1. Kureyşliler, sıcak ilgi gördükleri için,
2. bu sıcak ilgiyi, kış ve yaz yolculuklarında[*] da gördükleri için

Kureyşliler kışın Yemen ve Habeşistan’a, yazın Suriye ve Anadolu’ya kadar uzanan ticari yolculuklar yaparlardı. (Süleymaniye Vakfı Tefsiri)

3. Bu Beyt'in (Kâbe’nin) Sahibine kulluk etsinler!
4. Onlara yiyecek verip aç bırakmayan, korkudan emin kılan Sahiplerine[*]!...

Kureyş’in iki yolculuğu vardı; kışın (sıcak olan) Yemen’e, yazın da (serin olan) Şam’a yolculuk yapıp, uzaklardan gıda temin eder ve ticaret yaparlardı. Her iki yolculuklarında da güvendeydiler; çünkü onlar Allah’ın Harem’inin halkı ve Ev’inin bakıcısıydılar. Bu yüzden onların dışındaki insanlar yağmalanıp, baskına uğrarlarken, onlara ilişilmezdi.

“Peki, neden (Felya büdu rabbe hazelbeyt) cümlesinin başına) Fâ gelmiş?” dersen şöyle derim: Çünkü cümlede şart anlamı mevcut olup buna göre mâna; “Başka bir şey için etmeseler bile sadece kendilerine ülfet sağlandığı için O’na kulluk etsinler!” şeklindedir; bunun mâna açılımı da şöyledir: Allah’ın onların üzerlerindeki nimetlerinin haddi hesabı yoktur. Şimdi onlar Allah’ın diğer nimetleri için olmasa da bari çok açık bir nimet olan şu bir tek nimet için O’na kulluk etsinler! (Zemahşeri Tefsiri)