ASR / ZAMAN SURESİ

İniş Sırası: 13 • Mushaf Sırası: 103 • Mekki Sure • 3 Ayettir

Rahmân Rahîm Allah’ın Adıyla

1. Andolsun akıp giden zamana ki;
2. İnsan ziyandadır.[*]

İnsan, Allah’tan gelen ve dünya misafirhanesinde Allah için kısa bir müddet bekletildikten sonra yine Allah’a döndürülen bir varlıktır. Onun bu gezegene geliş amacı; Allah’ı ve kendini tanımak ve Allah’la nasıl birliktelik kuracağını anlamak, bu âlemde bazı sınavlardan geçerek kemale ermek ve fıtratına uygun erdemli bir hayat sergileyerek cennete varis olmaktır. İnsan, imanla güvene ve teslimiyete kavuşmadıkça, kin, nefret ve ihtiraslarını yenip yaratılış safiyetine dönmedikçe, zorluklara karşı sabır göstermedikçe, metaneti, mücadeleyi devreye sokmadıkça, âhiretteki nimetleri gözardı ederek geçici nimetlerle dünyevileştikçe, Allah’ın yerine şeytanla ve şeytânî hislerle hareket ettiği müddetçe ziyandadır. (Cemal Külünkoğlu Tefsiri)

3. Ancak iman edenler, iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı öğütleyenler bunun dışındadır.[*]

İmam Şafii (r.a.) şöyle demiştir: “Kur’ân’dan başka hiçbir sûre nazil olmasaydı şu pek kısa sûre bile, insanların dünya ve âhiret mutluluklarını te’mine yeterdi. Bu sûre Kur’ân’ın bütün öğrettiklerini kucaklıyor.” Onun içindir ki Ashabdan iki kişi birbirine kavuşunca, biri diğerine Asr sûresini okumadan, sonra da selam vermeden ayrılmazlardı. (Suat Yıldırım Tefsiri)